Alles van KNOOPPUNT TV op het internet

KNOOPPUNT TV is voortgekomen uit VAN STIRUM TV, ‘het programma voor de Staatsliedenbuurt en de haar omringende wereld’. Dit werd opgericht in de tweede helft van 2013. September 2016 ging VAN STIRUM TV als KNOOPPUNT WESTERPARK op in KNOOPPUNT TV, ‘een programma over Amsterdamse verschijnselen’. Ook zijn er onder de titel DE LEVENDE LETTER een aantal programma’s over ‘letteren in Amsterdam’ gemaakt. Verder zijn er ‘bijproducten’ als SDZ TV, gewijd aan de aan de Transformatorweg gelegen amateur-voetbalclub en HET GEZICHT VAN DE STAD over beeldhouwwerken in Amsterdam. Vrijwel alle producties zijn ook uitgezonden door SALTO TV. Sinds juni 2020 worden hier ook voorlichtingsvideo’s en reportages van HUURDERSVERENIGING WESTERPARK geplaatst.

Zie ook de KNOOPPUNT TV-pagina van SALTO TV: https://www.salto.nl/programma/knooppunt/

2021

 

JULI

 

DE BUURT SPREEKT – Tristan Bruin, jongleur
 
Jacky Wolter gaat voor de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘De Buurt Spreekt’ met de camera op stap en heeft in het Westerpark een ontmoeting met een virtuoze jongleur.
 

HUURDERSVERENIGING WESTERPARK/KNOOPPUNT TV – Flitsactie Henrick de Keijserplein

Actiegroep ‘Niet te Koop’ organiseert wekelijks op zaterdag om 15.00 uur flitsacties tegen de uitverkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties. Op zaterdag 17 juli werd de actie gevoerd op het Henrick de Keijserplein, waar woningcorporatie een benedenwoning voor 550.000 euro in de markt zet.

HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – De Warmtewet

Hoe vrij bent u als huurder binnen de nieuwe warmtewet?
 

COMMISSIEVISIE – Samenwerking Bibliotheek Spaarndammerbuurt en De Horizon?

In dit fragment uit een recente vergadering van de Stadsdeelcommissie West heeft Stadsdeelbestuurder Fenna Ulichki het over samenwerking tussen de bibliotheek in de Spaarndammerbuurt en buurthuis De Horizon. Onlangs publiceerde de OBA een verklaring naar aanleiding van een ingezonden brief in Het Parool van een buurtgenoot. In deze verklaring werd uitgelegd dat de samenwerking met de pakjesdienst in de bibliotheek nodig is om de kosten te drukken, maar dat de bibliotheek snel weer volwaardig zou kunnen functioneren. Over samenwerking met de Horizon werd niet gerept. Nu is daar plotseling wel weer sprake van. Hoe meer samenwerking hoe beter, zou men kunnen zeggen, maar hoe stelt men zich dat dan voor, temeer daar het filiaal aan de Spaarndammerstraat een verbouwing ondergaat? En waar is Natasja zo van geschrokken?
 

COMMISSIEVISIE – Winkelstraten Staatsliedenbuurt

Op 6 juli kwam de Stadsdeelcommissie na lange tijd weer samen in het Stadsdeelpaleis aan het Bos en Lommerplein om een aantal lokale zaken te bespreken. Zo kwam de toestand van de winkelstraten in de Tweede Nassaustraat en de Van Limburg Stirumstraat in de Staatsliedenbuurt ter sprake. Dit was een initiatief van enkele commissieleden die het Gebied Westerpark vertegenwoordigen, en de aanleiding voor dit ongevraagde advies blijkt een gesprek te zijn dat is gevoerd met enkele buurtgenoten. Een goede zaak dat leden van de Stadsdeelcommissie met de buurt communiceren, maar hoe zou dit gesprek tot stand gekomen zijn? Met hoeveel buurtgenoten is er gesproken? Hoe is men uitgenodigd voor dit gesprek? Zullen dit soort gesprekken vaker plaatsvinden?
 
Hierbij een samenvatting van dit agendapunt. Voor de aardigheid neemt COMMISSIEVISIE ditmaal de stemmingsprocedure mee en men kan constateren dat de voltallige commissie vóór stemt. Maar waarvoor stemt men eigenlijk voor?
 

HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Praat mee over de nieuwe woonregels

Er komt in Amsterdam een nieuwe huisvestingsverordening. U kunt tot 11 juli uw mening geven.
 

JUNI

 
DE BUURT SPREEKT – Hans Mozer, kunstschilder
 
Voor de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘De Buurt Spreekt’ ging Jacky Wolter op bezoek bij kunstschilder Hans Mozer, woonachtig in de Bontekoestraat in de Spaarndammerbuurt.
 
 
COMMISSIEVISIE – Bibliotheek Spaarndammerbuurt
 
Waarom is de bibliotheek in de Spaarndammerbuurt nog niet open en andere bibliotheken wel? En blijft er ruimte voor een pakketdienst op een plaats die bestemd is voor boeken en tijdschriften, voor bevordering van leesvaardigheid en cursussen en voor bestrijding van taalachterstand? Lia Beetstra van de groep ‘Wij willen een bieb in onze buurt’ maakt zich zorgen en sprak in bij de vergadering van Stadsdeelcommissie West op 15 juni. Hier een samenvatting van KNOOPPUNT TV van deze inspraak en reacties daarop.
 
DE BUURT SPREEKT – Buurtdominee
 
Jacky Wolter sprak voor de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘De Buurt Spreekt’ met Jurjen de Bruijne, dominee van de Hebronkerk in de Spaarndammerbuurt. Wat drijft deze jonge geestelijke?
 
DE BUURT SPREEKT – Afscheid van Klaas Holwerda
 
Dominee Klaas Holwerda neemt afscheid van de Nassaukerk. Het zij zo, aldus Jaap Buning, medewerker van de kerk. Enkele jaren sprak de dominee tijdens de dodenherdenking op het Zaanhof.
 

HUURDERSVERENIGING WESTERPARK/KNOOPPUNT TV – Flitsactie Van Beuningenstraat

Op zaterdag 29 mei vond alweer de 37e flitsactie van Huurdersbelang Zuid en actiegroep ‘Niet te Koop’ plaats, acties die bedoeld zijn om aandacht te vragen voor de uitverkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties. Ditmaal verliet men het stamgebied en belandde in de Staatsliedenbuurt waar in de Van Beuningenstraat woningcorporatie Rochdale een woning tracht te slijten voor 625.000 euro. Een reportage van KNOOPPUNT TV i.s.m. Huurdersvereniging Westerpark.

https://www.youtube.com/watch?v=t1ESWAhBtbU

COMMISSIEVISIE – SDZ maakt zich zorgen over plannen Haven-Stad

Haven-Stad komt er aan. Woonruimte voor tienduizenden Amsterdammers. Maar wat betekent dit mega-project voor datgene wat er al is? Zoals de 100 jaar oude voetbalclub Samenspel Doet Zegevieren. SDZ heeft zijn velden al 50 jaar aan de Transformatorweg, vlakbij de Spaarndammerbuurt. Zullen deze velden kunnen blijven? In eerdere plannen voor Haven-Stad was dit het geval. De laatste plannen spreken echter een andere taal.
 
Bij SDZ maakt men zich zorgen. Daarom sprak een aantal betrokkenen op 1 juni in bij de Stadsdeelcommissie West. Een van hen was erevoorzitter Bep de Jong. Hier een samenvatting van KNOOPPUNT TV van deze inspraak.
 
 
COMMISSIEVISIE – Inspraak over het ‘Gat van de Kinkerbuurt’
 
Het ‘Gat van de Kinkerbuurt’ is een bouwput die er al tien jaar lang ligt. Een projectontwikkelaar wil er een hotel bouwen, de buurt en het Stadsdeel willen woningen. De zaak heeft zich voortgesleept tot aan de Raad van State en het einde is niet in zicht. Op 11 mei werd over deze kwestie ingesproken bij de Stadsdeelcommissie West.
 
 
DE BUURT SPREEKT – Godelieve Smulders, kunstenares
 
Kunstenares Godelieve Smulders heeft haar werkruimte in de Nassau-ateliers in de Staatsliedenbuurt. Jacky Wolters zocht haar op voor de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘De Buurt Spreekt’.
 

MEI

KNOOPPUNT TV – Breng ze veilig thuis

Er zitten Nederlandse kinderen in kampen in Syrie. Ze verkeren daar in erbarmelijke omstandigheden. Zij boeten voor de fouten die hun ouders hebben begaan. De Nederlandse regering doet niets om deze machteloze landgenoten terug te halen. Dit ondanks dat Nederland het VN-verdrag voor de kinderen heeft ondertekend, dat gebiedt dat een overheid zich maximaal inspant om kinderen te beschermen. Tegen deze toestand werd op 22 mei op de Dam in Amsterdam actie gevoerd.

https://www.youtube.com/watch?v=28G-nR40IHs

APRIL

AANVAL OP AFVAL IN STADSDEELCOMMISSIE WEST 

Op dinsdag 6 april stond het afvalprobleem op de agenda van de Stadsdeelcommissie West. Een samenvatting van dit agendapunt van KNOOPPUNT TV.

https://www.youtube.com/watch?v=PwuKxLRwFys

HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Wethouder Ivens over verkiezingen 

Op 23 maart interviewde Daniel Bosch van Huurdersvereniging Westerpark wethouder Laurens Ivens van woningzaken. Binnenkort wordt het integrale interview gepubliceerd, maar hier vast het gedeelte waarin Ivens zijn visie geeft op de recente verkiezingen.

https://www.youtube.com/watch?v=SKJ6fES1Pik

HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Wethouder Ivens over aankoop sociale huurwoningen door gemeente Amsterdam

Op 23 maart interviewde Daniel Bosch van Huurdersvereniging Westerpark wethouder Laurens Ivens van woningzaken. Binnenkort wordt het integrale interview gepubliceerd, maar hier vast het gedeelte waarin de eventuele aankoop door de gemeente van sociale huurwoningen wordt besproken.

https://www.youtube.com/watch?v=ESNiJKeBhX0

MAART

514. BLIK OP BESTUUR – GL vs SP over Stadsdeelcommissies in Gemeenteraad

In de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘Blik op Bestuur’ besteden we aandacht aan de discussie die de Gemeenteraad voert over het wel en wee van de Stadsdelen en de Stadsdeelcommissies. Op 10 maart kwam de zaak ter sprake. Hier een treffen tussen de fracties van GroenLinks en de SP.

https://www.youtube.com/watch?v=w4BnGzqFLgw

513. KNOOPPUNT TV – Ontruiming Nemoland uitgesteld, eerste reactie

Morgenavond (dinsdag 23 maart) vergadert de Stadsdeelcommissie West. Komt Nemoland daar weer ter sprake? Een eerste reactie van Stadsdeelcommissielid Dick Jansen.

https://www.youtube.com/watch?v=izbgcluSvMc

512. STAATSPOËZIE – ‘Haast’

Een gedicht van Jacky Wolter

https://www.youtube.com/watch?v=7Lq3hUKBoYk

511. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK/KNOOPPUNT TV – Reportage flitsactie Dintelstraat tegen uitverkoop sociale huurwoningen

Op zaterdag 20 maart 2021 vond alweer de 27e flitsactie flitsactie van Huurdersbelang Zuid en actiegroep ‘Niet te Koop’ plaats, acties die bedoeld zijn om aandacht te vragen voor de uitverkoop van sociale huurwoningen door woningbouwcorporaties. De keuze viel ditmaal op een woning in de Dintelstraat in de Rivierenbuurt, een woning waarvoor zo’n 450.000 euro mag worden neergeteld. Een reportage van KNOOPPUNT TV i.s.m. Huurdersvereniging Westerpark.

https://www.youtube.com/watch?v=SXENAAqbbrs

 

510. DE BUURT SPREEKT – Weer verdwijnt er een buurtwinkel!

Twintig jaar lang dreven Dolly en Mohammed op de hoek van de Groen van Prinstererstraat en de Van Hogendorpstraat hun winkel. Viswinkel staat er op het raam, maar vis was er al een tijd niet meer te koop. Wel allerlei gebruiksvoorwerpen. Vorig jaar juli overleed Mohammed onverwachts. Graag was Dolly ter ere van de herinnering aan Mohammed nog een tijdje doorgegaan met de winkel, maar omdat zij niet de hoofdhuurder is toonde verhuurder Ymere zich onverbiddelijk. Jacky Wolter sprak met Dolly van der Tol voor de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘De Buurt Spreekt’.

https://www.youtube.com/watch?v=bZIY6Ss5uIg

509. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – De wijze waarop men bij Woningnet een huurwoning kan verkrijgen gaat veranderen. Een voorlichtingsvideo van de Huurdersvereniging Westerpark.

https://www.youtube.com/watch?v=ZprMXZUkdJU

508. BLIK OP BESTUUR – D66 vs SP over stadsdelen in gemeenteraad

In de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘Blik op Bestuur’ besteden we aandacht aan de discussie die Gemeenteraad voert over het wel en wee van de Stadsdelen en de Stadsdeelcommissies. Op 10 maart kwam de zaak ter sprake. Hier een treffen tussen de fracties van D66 en de SP.

https://www.youtube.com/watch?v=7FPyd4p1DR4

507. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Verkiezingen 2021

Welke partijen zijn (niet) goed voor huurders? Een uiteenzetting van Daniel Bosch, voorzitter van de Huurdersvereniging Westerpark.

https://www.youtube.com/watch?v=KDxS-cZsFrw

506. KNOOPPUNT TV – Nemoland in de Stadsdeelcommissie

Op 9 maart sprak Mathilde Andriessen van Nemoland in bij de Stadsdeelcommissie West. Hier haar verhaal en de reacties vanuit de commissie en het bestuur van het stadsdeel.

https://www.youtube.com/watch?v=L86_CaQQL2Q

505. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Sociale huurwoning zoeken gaat veranderen 1

De wijze waarop men een sociale huurwoning kan zoeken gaat veranderen. En dat heeft ook gevolgen voor WoningNet. Een uiteenzetting van Daniel Bosch, voorzitter van de Huurdersvereniging Westerpark.

https://www.youtube.com/watch?v=oKj3I4NJjRM

504. STAATSPOËZIE – ‘De Danseres’

Een gedicht van Jacky Wolter.

https://www.youtube.com/watch?v=ntrTUSp-H3E

503. STEMONTRADING – Een kiesgedicht van Tijmen Grouwels

https://www.youtube.com/watch?v=92OP-q78a8A

502. KNOOPPUNT TV – Gemeenteraadsleden spreken over Stadsdeelcommissies ‘Berichten uit het Amsterdams Bestuur’

In 2018 werden er in de zeven Amsterdamse stadsdelen zgn. stadsdeelcommissies ingesteld. Deze commissies zijn in de eerste plaats adviesorganen, bestaande uit gekozen leden. Maar werkt dat? Een onlangs gepubliceerd rapport in opdracht van de gemeente geeft aan dat er nogal wat te verbeteren is. Over een jaar zijn er weer verkiezingen dus de Gemeenteraad buigt zich hierover. Onlangs kwam de kwestie ter sprake in de gemeenteraadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering (KDD). Hier een fragment daaruit waarin de Partij voor de Dieren zijn visie geeft. D66 ziet er zo te horen niet veel in…

https://www.youtube.com/watch?v=dXJ8UObAxd8

501. DE BUURT SPREEKT – KRINGLOOP WEST

https://www.youtube.com/watch?v=rpNziPpfzLU

 

500. KNOOPPUNT WESTERPARK – Buurtcantate ‘Gaandeweg’ 2

https://www.youtube.com/watch?v=GuxFY2mJkTM

499. KNOOPPUNT WESTERPARK – De gemeente als verhuurder

Grand-Café ‘Het Paviljoen’ op het Van Beuningenplein bestaat een jaar of zes. Ook deze horeca-onderneming kreeg druk te verduren ten gevolge van de corona-maatregelen. De verhuurder van het gebouw is de Gemeente Amsterdam. Is men coulant geweest met de huur? Een interview met de uitbater, Jaap van Duijn.

https://www.youtube.com/watch?v=sOKdmD9APTY

498. KNOOPPUNT WESTERPARK – ‘De Buurt Spreekt’: Straten zoeken gangmakers

https://www.youtube.com/watch?v=RXCfl8qrrIk

497. KNOOPPUNT TV – Hebben bewonerscommissies nut?

KNOOPPUNT TV kwam terecht in een enigszins verwaarloosde tuin in de Staatsliedenbuurt. Dankzij bewoners wordt de tuin opgeknapt. Kan een bewonerscommissie daarbij van nut zijn?

https://www.youtube.com/watch?v=sa6wAgZsgYc

FEBRUARI

496. STAATSPOËZIE – Afscheid van Jacob en de Kade

Een gedicht van Annemarie Ooft

https://www.youtube.com/watch?v=yARnfDfgj5I

495. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – De huren worden bevroren. Maar dankzij wie?

https://www.youtube.com/watch?v=Ti_OsHP5bl0

494. KNOOPPUNT WESTERPARK – ‘De Buurt Spreekt’: De Avondwinkel

Eigenlijk heet-ie Avondmarkt, maar iedereen heeft het altijd over de Avondwinkel, al ruim vijftig jaar lang een van de meest unieke avondwinkels in Amsterdam, want goedkoop en gevarieerd. In de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘De Buurt Spreekt’ ontmoet Jacky Wolter een winkelier met plezier in zijn vak, de eigenaar van de Avondwinkel, Hans van Akkeren.

https://www.youtube.com/watch?v=y5w-T9xqDgY

493. KNOOPPUNT WESTERPARK – ‘De Buurt Spreekt’: Buurtzorg Westerpark

In deze aflevering van de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘De Buurt Spreekt’ gaat Jacky Wolter in gesprek met Ingrid Weijman van Buurtzorg Westerpark.

https://www.youtube.com/watch?v=juAzXwhbXMI

 

492. KNOOPPUNT WESTERPARK – Buurtcantate ‘Gaandeweg’ 1

In juni 2019 werd in de Nassaukerk de buurtcantate ‘Gaandeweg’ uitgevoerd. De tekst van dit werk is gebaseerd op bijdragen van buurtgenoten, en werd tot een geheel gemaakt door Gert Jan Slump. De muziek is van Nico Hovius en de muzikale leiding had Josefine Strasser. Hier een van de liederen.
 

491. KNOOPPUNT WESTERPARK – De Buurt Spreekt met Dick Jansen, lid van de Stadsdeelcommissie West

https://www.youtube.com/watch?v=KLMD7pe1DdA&t=582s

490. KNOOPPUNT WESTERPARK -‘DE BUURT SPREEKT’ met de locatiemanager van De Koperen Knoop

In de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘De Buurt Spreekt’ gaat Jacky Wolter verder met haar onderzoek naar wat onze buurtorganisaties zoal doen. In deze aflevering spreekt ze met Robin van den Hombergh, locatiemanager van de Koperen Knoop.

https://www.youtube.com/watch?v=mrr0bJRmzrM

489. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK  – Amsterdam wil sociale huurwoningen opkopen

Een advies van Daniel Bosch, voorzitter van Huurdersvereniging Westerpark 

https://www.youtube.com/watch?v=UQw8_9n7WHQ

488. KNOOPPUNT TV  – Huurders Netwerk Amsterdam zoekt bestuurders 

Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) wil de organisatie zijn die alle huurders in Amsterdam vertegenwoordigt. HNA bestaat nog niet lang en is op zoek naar een daadkrachtig bestuur. Een oproep van interim-voorzitter Daniel Bosch bij KNOOPPUNT TV.

https://www.youtube.com/watch?v=JQ7q_k1TCuU

487. KNOOPPUNT WESTERPARK – Nemoland, een update

Nemoland is een uniek stukje natuur in het Westerparkgebied, gelegen naast de Schooltuinen aan het Overbrakerpad. Het bestaat al tientallen jaren. Maar diegenen de Schooltuinen bestieren hebben zo hun eigen ideeen over wat er met Nemoland moet gebeuren. Maar wie heeft het eigenlijk voor het zeggen: Wethouder Moorman van Onderwijs? De ambtenaren die over de Schooltuinen gaan? Of wij, de omwonenden van Nemoland?

https://www.youtube.com/watch?v=q6Q6fm3R9-Y

486. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Hoe kan ik huurverlaging krijgen als mijn inkomen achteruit gaat?

https://www.youtube.com/watch?v=chqk2C7GWdE

485. KNOOPPUNT WESTERPARK – Dick Jansen, voorzitter ‘Kerk en Buurt’

In deze aflevering van de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘De Buurt Spreekt’ gaat Jacky Wolter nader in op wat ‘Kerk en Buurt’ zo al in de buurt doet. Wat is eigenlijk de verhouding van deze organisatie met de Nassaukerk? Voorzitter van ‘Kerk en Buurt’ Dick Jansen legt het uit. Dit is het eerste deel van een tweeluik met Dick Jansen. In het volgende deel gaat het over politiek.

https://www.youtube.com/watch?v=Portl4TYkLc

 

JANUARI

484. KNOOPPUNT WESTERPARK – Buurtlicht In Progress 

Op 28 januari organiseerde Tanja Henn een live stream van Buurtlicht vanuit de Koperen Knoop. Buurtlicht is voor de meeste mensen bekend van de projecties op de Watertoren. Maar er gebeurt veel meer, nu dus in het Huis van de Buurt. KNOOPPUNT TV nam een kijkje in de keuken van Buurtlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=LUN–ZGD0aE

483. KNOOPPUNT WESTERPARK – Bartolo de Mokum

https://www.youtube.com/watch?v=AdwYw1iyca4

482. KNOOPPUNT TV – Huurders Netwerk Amsterdam – Het interimbestuur stelt zich voor.

Huurders staan er ten opzichte van hun verhuurders altijd zwakker voor. Of het nu gaat om sociale huurwoningen van een corporatie of om een particuliere huisbaas, er is altijd sprake van een afhankelijkheidspositie. Ook wat betreft kennis van regelingen, wetten en rechten hebben huurders een achterstand. Het is daarom van belang dat huurders zich verenigen. Dat gebeurt ook overal in Amsterdam; in huurdersverenigingen, in bewonerscommissies en in andere verbanden. Maar dat zijn over het algemeen kleine organisaties, voor wie het moeilijk is om te worden gehoord door grote organisaties als de corporaties of de overheid. Daarom is een overkoepelende organisatie nodig die al die kleinere organisaties verbindt, goed naar hen luistert en streeft naar de eensgezindheid die een stem kan laten horen, en zonodig een vuist maakt. Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) wil die organisatie zijn. HNA bestaat nog niet lang, en zoekt zijn vorm nog. Gestreefd wordt naar een krachtig bestuur dat aan bovenstaande eisen kan voldoen. Op dit moment is een interimbestuur actief, dat dat bestuur aan het vormen is. In dit filmpje stellen de twee interimbestuurders, Daniel Bosch (voorzitter) en John Sedney (penningmeester), zich voor.

https://www.youtube.com/watch?v=oJB2PNbWwQ8

https://www.youtube.com/watch?v=ORl1ffBl80A

481. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Loden leidingen en huurverlaging

Onlangs bepaalde een rechter dat een verhuurder de huur van een van zijn huurders moest verlagen omdat er lood in zijn leidingwater was aangetroffen. Dit geldt ook voor anderen die dit overkomt. Meer daarover in deze voorlichtingsvideo van Huurdersvereniging Westerpark.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lWVmnak5I-0

480. DE BUURT SPREEKT – Martijn Akkerman

Martijn Akkerman woont ruim dertig jaar in de Staatsliedenbuurt. Hij is juwelenhistoricus en menigeen zal hem kennen als de deskundige op dit gebied in het televisieprogramma ‘Tussen Kunst en Kitsch’. Voor de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘De Buurt Spreekt’ sprak Jacky Wolter met deze gedreven leraar.

https://www.youtube.com/watch?v=QPTUEbP1gAI

479. KNOOPPUNT WESTERPARK – Café Nassau

https://www.youtube.com/watch?v=4iUw304Gkts

478. KNOOPPUNT WESTERPARK – Stichting ‘Samen Sterk’

https://www.youtube.com/watch?v=A5fopkwShus

477. KNOOPPUNT TV – Snaren onder druk 

Reportage over gitaarwinkel La Guitarra Buena in de Rijnstraat, die in lock down dicht moet. Maar heeft dat wel zin? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFuzOSDv-BE

476. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Bij welk inkomen heeft u recht op een sociale huurwoning?

https://www.youtube.com/watch?v=CpeQachzLdU

475. KNOOPPUNT WESTERPARK – Palingboot

https://www.youtube.com/watch?v=kp-2LsKcdy0

474. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Meer over de rechten van mantelzorgers

https://www.youtube.com/watch?v=v09c-I6s31Q

473. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Over huurtoeslag en woonkostentoeslag

https://www.youtube.com/watch?v=f_ISPrFi1gU

472. KNOOPPUNT TV/HVW – Prikactie Van Tuyll van Serooskerkenplein

https://www.youtube.com/watch?v=AqhwsyXZ5SQ

471. KNOOPPUNT WESTERPARK – ‘De Buurt Spreekt’, gesprek met Sophia Kwikkel van Kerk en Buurt. (de onderste link is verwijderd.)

https://www.youtube.com/watch?v=E1uWrerH958

https://www.youtube.com/watch?v=1wNV_CGcnm8

 

470. KNOOPPUNT TV – Over ‘De Gibraltar’, een inclusieve speeltuin in Bos en Lommer

https://www.youtube.com/watch?v=28hUa-VrGMk

469. KNOOPPUNT WESTERPARK – Bedreigde zaken

https://www.youtube.com/watch?v=zgtk-HHP3MY

468. KNOOPPUNT WESTERPARK – Update Museum Het Schip

https://www.youtube.com/watch?v=C-CeZe3XXKE

2020

 

NOVEMBER/DECEMBER

467. KNOOPPUNT TV/HVW – Compilatie prikacties 

https://www.youtube.com/watch?v=HIDAGKp5WTw

466. KNOOPPUNT TV/HVW – Prikactie Waalstraat

https://www.youtube.com/watch?v=8b9MlW7tlyg&t=11s

 

465. KNOOPPUNT WESTERPARK – Nemoland bedreigd met ontruiming

https://www.youtube.com/watch?v=2ESa1V-z3iY

464. KNOOPPUNT WESTERPARK – De Creatie van een Houten Hart

https://www.youtube.com/watch?v=f4h7UaBhik4

463. KNOOPPUNT TV/HVW – Prikactie Zeelandstraat

https://www.youtube.com/watch?v=IjeKBwHHfTQ

462. KNOOPPUNT WESTERPARK – Schrijf de gemeente om Nemoland in stand te houden!

https://www.youtube.com/watch?v=RBRHG77WFsk

 

461. OPROEP NEMOLAND AAN WETHOUDER IVENS

https://www.youtube.com/watch?v=jq1nWy2VjxA

460. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Pas op voor de Rotterdamwet!

https://www.youtube.com/watch?v=wF1Y3PTUJCM

459. KNOOPPUNT WESTERPARK – Park onder druk

https://www.youtube.com/watch?v=DMxn4HGSNEc

 

458. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Over toeslagen

https://www.youtube.com/watch?v=dc07BN3pTRY

457. KNOOPPUNT WESTERPARK – Interview met Daniel Bosch, voorzitter Huurdersvereniging Westerpark

https://www.youtube.com/watch?v=bPMAE9SgjaE

456. KNOOPPUNT TV/HVW – Prikactie Heinzestraat

https://www.youtube.com/watch?v=t6gomEXZXFM

455. KNOOPPUNT WESTERPARK – Jantje Boeket

https://www.youtube.com/watch?v=NgNl2urLCbU

454. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Welke rechten heb je als je inwoont als mantelzorger?

https://www.youtube.com/watch?v=qL3YIyqGtGs

453. KNOOPPUNT WESTERPARK – Kerk en Buurt

https://www.youtube.com/watch?v=uael6JjSA9Y

452. KNOOPPUNT TV/HVW – Prikactie Spijtellaantje

https://www.youtube.com/watch?v=1waXihsAyMY

451. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Onderhoud ‘gemengde complexen’

https://www.youtube.com/watch?v=u9VDryQMsoI

450. KNOOPPUNT WESTERPARK – Anti-Boekenweek?

https://www.youtube.com/watch?v=rBj1oajOmco&t=4s

449. KNOOPPUNT WESTERPARK – Miguel’s Burensoep

https://www.youtube.com/watch?v=0zm4bm7M__o&t=1s

 

448. KNOOPPUNT TV/HVW – Prikactie in Buitenveldert tegen uitverkoop sociale huurwoningen

https://www.youtube.com/watch?v=MOsTb-5qowQ

447. KNOOPPUNT WESTERPARK – Belinfante Kwartet in de Nassaukerk

https://www.youtube.com/watch?v=0NOpV6GB6x4

KNOOPPUNT WESTERPARK – Miguel’s Burensoep

https://www.youtube.com/watch?v=0zm4bm7M__o

446. KNOOPPUNT WESTERPARK – Burenhulp Nassaukerk

https://www.youtube.com/watch?v=4GYNlDMt3VY

445. KNOOPPUNT WESTERPARK – Inloopindruk (Inloop bij de Nassaukerk)

https://www.youtube.com/watch?v=ke2y5k5vOg8

444. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Meer over loden leidingen

https://www.youtube.com/watch?v=fhUxjaPDn0U

OKTOBER

438. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Prikactie Govert Flinckstraat 

https://www.youtube.com/watch?v=v8M8xFLEqu4

437. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Een merkwaardige brief van de woningbouwcorporatie 

https://www.youtube.com/watch?v=06JKtDZ3xHc

436. KNOOPPUNT WESTERPARK – Brediustuin, hoe lang nog?

https://www.youtube.com/watch?v=a-oljjdxKbQ

436. KNOOPPUNT WESTERPARK – Gesprek met de koster

https://www.youtube.com/watch?v=7MbroyXqE10

435. KNOOPPUNT WESTERPARK – Buurtschrijvertje 

https://www.youtube.com/watch?v=Eizy_h-hglI

434. KNOOPPUNT WESTERPARK – Een opgeschoonde tuin 

https://www.youtube.com/watch?v=9t1HLvzxdgU

43. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK –  Wie is verantwoordelijk voor de hijsbalken aan uw huis?   

https://www.youtube.com/watch?v=PXWpKm5EK2c

431. KNOOPPUNT STADSHOEKJES – Noorderhof

https://www.youtube.com/watch?v=LCCmC0_TsMM

430. KNOOPPUNT TV – Prikactie in de Dusartstraat

https://www.youtube.com/watch?v=t0U7F7cvjzI

429. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Over servicekosten en bewonerscommissies

https://www.youtube.com/watch?v=wyUPfBcM9lE

428. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Hoe worden de belangen van huurders behartigd? 

https://www.youtube.com/watch?v=i9l0GOR4o9E

427. KNOOPPUNT WESTERPARK – Schip in nood

https://www.youtube.com/watch?v=wfSdYznYDHM

426. KNOOPPUNT WESTERPARK – Geeft om de Staatskrant!

https://www.youtube.com/watch?v=SVLyCl3PoVI

425. KNOOPPUNT WESTERPARK – Doggers en Jogger 2

https://www.youtube.com/watch?v=GNDKWaIQDII

424. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Huurverlaging i.v.m. corona

https://www.youtube.com/watch?v=ruPSm5oEkzY

JULI/AUGUSTUS/SEPTEMBER

424. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Huurverlaging i.v.m. corona

https://www.youtube.com/watch?v=ruPSm5oEkzY

423. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Bijzondere huuromstandigheden

https://www.youtube.com/watch?v=wEdvLJcJP1M

422. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Huurrechten van inwonenden

https://www.youtube.com/watch?v=mN6sUcc2SnE

421. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Over loden leidingen

https://www.youtube.com/watch?v=oBq2i8F5sGk&t=1s

420. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Wie profiteert het meest?

https://www.youtube.com/watch?v=6SFhuCqdK70

419. KNOOPPUNT WESTERPARK – Doggers en joggers

https://www.youtube.com/watch?v=tw3hKZwfCwA

418. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Mantelzorg en huurcontracten

https://www.youtube.com/watch?v=2SfZq08G3tM

417. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Over de huurprijs en woonkostentoeslag

https://www.youtube.com/watch?v=gL6r3Q2bI1E

416. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Bijeenkomst 2020  Deel 1

https://www.youtube.com/watch?v=5z81ucFQFLQ

415. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Bijeenkomst 2020  Deel 1

https://www.youtube.com/watch?v=7s4JUGoyO8k

414. KNOOPUNT WESTERPARK – Bordenpraat

https://www.youtube.com/watch?v=56IIYaHnpVc&t=320s

413. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud?

https://www.youtube.com/watch?v=XqjzPG6bsuc&t=27s

412. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Hijsbalken

https://www.youtube.com/watch?v=8o3Oq77Eb-w

411. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Meer over Woningnet (Deel 3)

https://www.youtube.com/watch?v=SUTxiVrlmac

410. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Meer over WoningNet

https://www.youtube.com/watch?v=dfk5C0ZjyUo&t=5s

409. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Antwoord op vragen

https://www.youtube.com/watch?v=_DZqI3yEREs

408. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Bezwaar maken tegen huurverhoging is nog mogelijk

https://www.youtube.com/watch?v=5HO6vDV5IdQ

407. KNOOPPUNT WESTERPARK – Bordenpraat

https://www.youtube.com/watch?v=UeU_TH7U9rg

406. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Wat is WoningNet?

https://www.youtube.com/watch?v=QHhucOSGrQo

405. HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – Bezwaar tegen huurverhoging

https://www.youtube.com/watch?v=iEnGNHpLuVs&t=1s

TOT JUNI 2020

404. WILDLIFE WESTERPARK – Reigergeknok

https://www.youtube.com/watch?v=LEEUZ3ZGO9Q&t=4s

403. KNOOPPUNT WESTERPARK – Petitie Polanentheater

https://www.youtube.com/watch?v=7rw-9Zz5aTY

402 – WILDLIFE WESTERPARK – Kattengeknok

https://www.youtube.com/watch?v=wgnDdML39_w&t=1s

401. KNOOPPUNT WESTERPARK – Ooi op vrijdag –

https://www.youtube.com/watch?v=nlrvQ-iwgNo

2019

REST 2019

400. VAN STIRUM TV 2016 – Interview met Jurjen de Bruijne, dominee van de Hebronkerk

https://www.salto.nl/programma/knooppunt/2KNIWc7Ye42oa4O6mOwWCc

399. KNOOPPUNT PARTICIPATIE – Raadscommissievergadering

https://www.salto.nl/programma/knooppunt/ZOXrf6PCsSaUkYw2yASoE/

398. KNOOPPUNT TV – Nachtraad, een nachtelijke besloten Gemeenteraadsvergadering https://www.salto.nl/programma/knooppunt/3NQ8XKTWvuAYu0iYy6YigA

397. KNOOPPUNT TV – ‘Breng ze veilig thuis’

https://www.salto.nl/programma/knooppunt/KQPv1T6Ggowaio6iwmKyQ

396. KNOOPPUNT LETTERSTAD – Roel van Duijn over zijn boek ‘Een zoon voor de Führer’ –

https://www.salto.nl/programma/knooppunt/1CDQq6N6WksIOSk0wSmimE

395. KNOOPPUNT WESTERPARK – Buurtcantate ‘Gaandeweg’ –

https://www.salto.nl/programma/knooppunt/6uL7zzCvleSamCcISwkwwC

394. KNOOPUNT/SDZ TV:  Kampong – SDZ

https://www.salto.nl/programma/knooppunt/7LIg7OZqgMIISkWEIgqC6m

393. KNOOPPUNT PARTICIPATIE – Terugblik op de Stadsdeelverkiezingen van 2018 – https://www.salto.nl/programma/knooppunt/5VRjdSzumccUasYOiSgwmc

392. KNOOPPUNT PARTICIPATIE – Terugblik op de Stadsdeelverkiezingen van 2018

https://www.salto.nl/programma/knooppunt/4MjyER1Le8CoIUkw8aAGOo

391. KNOOPPUNT PARTICIPATIE: Terugblik op de Stadsdeelverkiezingen van 2018 – https://www.salto.nl/programma/knooppunt/4j0USLu36Ee08oOaiUYwKU

APRIL 2019

390. KNOOPPUNT PARTICIPATIE: Terugblik op de Stadsdeelverkiezingen van 2018  – https://www.salto.nl/programma/knooppunt/5IrFMz9RokQGgY6SEAWKge

389. Pakhuis de Zwijger in Nieuw-West: https://www.salto.nl/programma/knooppunt/40xMoYDgwo2OqskGMKq8g0

388. KNOOPPUNT PARTICIPATIE: Terugblik op de Stadsdeelverkiezingen van 2018 met enkele onafhankelijke kandidaten voor de Stadsdeelcommissies – https://www.salto.nl/programma/knooppunt/5TtzUdZOtUuU6myqY6QiEU

387. SDZ TV: SDZ – Roda ’23 –

https://www.salto.nl/programma/knooppunt/4thxzveZxSgAO2wyu06sYQ

386. KNOOPPUNT TV – Sale Amsterdam – https://www.salto.nl/programma/knooppunt/6vLRb2J7lCmAI0eo04UgAq

MAART 2019

385. Misschien toch meerdere TV-kanalen bij C-Amsterdam – https://www.youtube.com/watch?v=bzdhqJLO4O0&feature=youtu.be

384. KNOOPPUNT WESTERPARK – Een rondje Westerparkbuurt – https://www.youtube.com/watch?v=HwlidwfGKWY&feature=youtu.be

383. KNOOPPUNT DAGVERSLAG – C-Amsterdam poogt Salto-programmamakers gerust te stellen – https://www.youtube.com/watch?v=F5X3kH7du64

382. KNOOPPUNT PARTICIPATIE – Hein van Meeteren, vml. kandidaat voor de Stadsdeelcommissie Centrum – https://www.youtube.com/watch?v=c2loSSPsRts

381. KNOOPPUNT PARTICIPATIE – Stadsdeelverkiezingen een jaar later – https://www.youtube.com/watch?v=KBAW1mQpG0k

380. KNOOPPUNT LETTERSTAD – Poezie ligt op straat (Hugo de Grootplein) – https://www.youtube.com/watch?v=_HmI_ynWDj4

379. KNOOPPUNT – Symposium ‘Follow this’ in het Westerpark – https://www.salto.nl/programma/knooppunt/3cWyOGoiiIuYQaGYWUUQ6s

378. KNOOPPUNT 11 maart – Interview met Kai Meeuwsse, trainer van SDZ 1 – https://www.salto.nl/programma/knooppunt/7MoAweO2s0MYWK4QC8UwOW

JANUARI 2019

377. KNOOPPUNT LOKALE MEDIA – Luc Sala over lokale televisie (ingekorte versie) – https://www.salto.nl/programma/knooppunt/5vIiciJ1mwi8EEgu46OOew

376. KNOOPPUNT WESTERPARK – Een Vreemde Vogel in de JM Kemperstraat – https://www.youtube.com/watch?v=yyi9AVrF-Z8

2018

DECEMBER 2018

375. KNOOPPUNT LOKALE MEDIA – Luc Sala over lokale televisie – https://www.salto.nl/programma/knooppunt/6f0wcKJUnCEiAMIQ2oaGgM

NOVEMBER 2018

374. KNOOPPUNT – ‘An die Musik’ – https://www.youtube.com/watch?v=N2vMhCoasbs

OKTOBER 2018

373. KNOOPPUNT PARTICIPATIE – Een middagje inspraak – https://www.youtube.com/watch?v=PqdOecLXuL0

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2018

372. KNOOPPUNT PARTICIPATIE – Landelijk Noord – https://www.youtube.com/watch?v=CRPhWYZG_0E

371. KNOOPPUNT PARTICIPATIE – Stadsplein Mokum – https://www.youtube.com/watch?v=Z3Xv7KoUCxw

370. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – Het Laatste Woord? – https://www.youtube.com/watch?v=8UeyAGFp5kY

369. KNOOPPUNT LETTERSTAD – Interview met de voorzitter van het Multatuli Genootschap – https://www.youtube.com/watch?v=l2OtQrJ6qGc

368. KNOOPPUNT – Mokum Reclaimed – https://www.youtube.com/watch?v=zQKwCqufulY

367. KNOOPPUNT WESTERPARK – Buurtschouw Juli 2018 – https://www.youtube.com/watch?v=ej8PnEDg4VQ

JUNI/JULI 2018

365. KNOOPPUNT – Debat ‘Zin en Onzin van de Stadsdeelverkiezingen” – https://www.youtube.com/watch?v=ZvyPKFVLqF8

364. DODENHERDENKING 2018 ZAANHOF – https://www.youtube.com/watch?v=QZKoh6YZS0U

363. MULTATULI TV – ‘Acht op Hoop’ – https://www.youtube.com/watch?v=WDeR-a5LYpk

MEI 2018

362. KNOOPPUNT LETTERSTAD – De Wethouder Schrijft – https://youtu.be/i3KVROGwMBE

361. KNOOPPUNT – Stadsuitverkoop – https://youtu.be/wIXcTuJD6EE

360. SDZ TV: SDZ – Spaarnwoude – https://youtu.be/D0vAu57Fp44

MAART 2018

359. KNOOPPUNTJE – Duncan Stutterheim – https://youtu.be/0dwPRON-bVE

358. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – Mechteld Bannier – https://youtu.be/7Whk5eSjy1k

357. ONAFHANKO TV – Hein spreekt – https://youtu.be/QxjxlI8bRw4

356. ONAFHANKO TV – Bewoners Amsterdam Centrum (BAC) – https://youtu.be/skF9KSiIbMc

355. STADSDEELVERKIEZINGEN – Edwin Reinold/Oud Oost – Lijst 35 – https://youtu.be/RSB4MJgsRn8

354. ONAFHANKO 2007 – https://youtu.be/anhMjuxAXGk

353. ONAFHANKO 2006 – https://youtu.be/rff-_mM7i6E

352. ONAFHANKO 2005 – https://youtu.be/EY7Md3tCOL8

351. ONAFHANKO 2003 – https://youtu.be/lTBEccxdvuA

350. ONAFHANKO 2001 – https://youtu.be/atIEC42J4LI

FEBRUARI 2018

349. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – Naomi Rijke – https://youtu.be/-uN-UaPqlm8

348. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – Lijst Berlage mag meedoen – https://youtu.be/AH3s_BsUIpM

347. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – Lijst BoLo – https://youtu.be/I5ih11nD0co

346. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – Lijst ABRAHAM – https://youtu.be/1NCBhRk7fjw

345. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – ‘Indische buurt Bewoners Unit’ – https://youtu.be/YkQzu0ejS50

344. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – BuurtVuist – https://youtu.be/Y5bdm8asETs

343. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – De wethouder spreekt – https://youtu.be/ioslL47gKPI

342. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – ‘WIJ Buurtbewoners’ – https://youtu.be/t8QVJuOw80s

341. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – ‘Bewoners Amsterdam Centrum’ – https://youtu.be/64OcFctAegw

JANUARI 2018

340. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – ‘1012 leeft’ – https://youtu.be/n-cfpg0vdco

339. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – ‘ZORGEN VOOR ELKAAR EN VOOR DE STAD’ – https://youtu.be/j8lApySbvoE

338. KNOOPPUNT DEBAT: ”Zin en Onzin van de Stadsdeelverkiezingen”. – https://www.youtube.com/watch?v=ZvyPKFVLqF8

337. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – Ondernemers en bewoners Centrum 2018 – https://youtu.be/gYpHUxpabLU

336. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – ‘Slotervaart op de Kaart’ – https://youtu.be/XIM4tyBWoCE

335. KNOOPPUNT STADSDEELVERKIEZINGEN – ‘Komt voor de Bakker’ – https://youtu.be/14qQttJaXBI

334. KNOOPPUNT LETTERSTAD – ‘Koppijn/Roman van Kamal Bergman – https://youtu.be/3zERJQCqXkc

333. RAPPER STROEF bij KNOOPPUNT WESTERPARK – https://youtu.be/m5Y8Pmv1maY

332. KNOOPPUNT VERKIEZINGEN – Kamal Bergman (Geuzenveld-Slotermeer) – https://youtu.be/MULWKhKo6oo

331. KNOOPPUNT WESTERPARK – De Ring van Dekkers – https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=78lMKdX4Ik0

330. KNOOPPUNT VERKIEZINGEN – Shariff Lutfi (Bos en Lommer) – https://youtu.be/sWYfxL_01ns

2017

SEPTEMBER t/m DECEMBER 2017

329. KNOOPPUNT WONINGZAKEN – Interview met Wethouder Ivens – https://youtu.be/qBB1QYFevGc

328. KNOOPPUNT BEDREIGD VERVOER – ‘Tram 14 Mot Blijfe’ zet door! – https://youtu.be/aMd6uss3HrA

327. KNOOPPUNT WESTERPARK – Insprekers tegen Kavel X in Gemeenteraad – https://youtu.be/652mU4aBXtw

326. KNOOPPUNT BENNIE – De Naam van de Neef – https://youtu.be/cmNTVLp3zSY

325. KNOOPPUNT STADSDEBAT – Wethouder Choho over nieuwe bestuurlijk stelsel – https://youtu.be/u_U7mtvuXdo

324. SDZ TV: SDZ – De Kennemers – https://youtu.be/bD1Rrf6s32w

323.KNOOPPUNT WESTERPARK – Burenflits – https://youtu.be/TanmgOPIYGw

322. KNOOPPUNT LETTERSTAD – Multatuli’s Vijanden 2 – https://youtu.be/DqLO1bdR-WQ

321. KNOOPPUNT LETTERSTAD – Multatuli’s Vijanden – https://youtu.be/VgzaovkK63U

320. SDZ TV: ZSGOWMS – SDZ – https://youtu.be/XTk6suZ1qA4

319. KNOOPPUNT WESTERPARK – Programmaraad Westerpark – https://youtu.be/VL7IEeCOt-A

318. SDZ TV: SDZ – Schoten – https://youtu.be/wSbmulPCHsA

317. KNOOPPUNT WERKT! – Amsterdam werkt! – https://youtu.be/cPt1WuJ9j2A

316. KNOOPPUNT WESTERPARK – Zaaiende Advocatuur – https://youtu.be/VcKniGGxSrA

315. KNOOPPUNT TOEGANKELIJK – Irene Scholten – https://youtu.be/UOhVTc4CVxo

314. KNOOPPUNT TOEGANKELIJK – Een bijzonder initiatief van Museum Van Loon – https://youtu.be/DRlS-nm67Xg

313. KNOOPPUNT LETTERSTAD -Wordt lid van het Multatuli Genootschap – https://youtu.be/nuUkkV7nsos

312. KNOOPPUNT VERDWIJNEND VERVOER – Tramhalte bij Amstelhuis opgeheven – https://youtu.be/4xWxiE7jGes

311. KNOOPPUNT STADSDEBAT – Verslag ‘Platform Participatie’ 10 september – https://youtu.be/xxoC7-1c30E

310. SDZ-TV  –  SDZ -Alliance ’22 – https://youtu.be/8OeQoIZr4aU

309. KNOOPPUNT STADSDEBAT – Wethouder Choho over burgerbestuur – https://youtu.be/wfDhDLuSGOE

308. ‘THE STRUGGLE CAN BE ENOBLING’ – Documentaire over pianist/componist Burton Greene – https://youtu.be/pfQGEUslvU4

307. KNOOPPUNT WESTERPARK – Leesloperij – https://youtu.be/239yI7uiz4o

 

==========================

AUGUSTUS 2017

310. KNOOPPUNT OPROEPEN – Petitie tegen uithuiszetting gezinhttps://youtu.be/NWSmtIpGbcY

309. KNOOPPUNT WESTERPARK – Fotografiewedstrijd Zeeheldenbuurt – https://youtu.be/iGwrKJslz34

308. TIJMEN EN TIJMEN – Bij de Dood van een Schilderij – https://youtu.be/EWJ7_asqFtM

307. KNOOPPUNT WONINGZAKEN – Gezin op straat gezet? – https://youtu.be/Ps0gMlv3CRg

306. KNOOPPUNT BESTUUR – Gebiedscommissies in aantocht! – https://youtu.be/ZrSXWDeqQ3A

305. SDZ-TV – Kennismaking met de verenigingsmanager – https://youtu.be/gr_Xzhm1Rng

304. KNOOPPUNT WESTERPARK – De Japanse Duizendknoop rukt op – https://youtu.be/1q9icZyu_Vs

303. KNOOPPUNT WESTERPARK – Geschiedenis van een Standbeeld  – https://youtu.be/9Bpj2NqLfWA

JULI  2017

302. KNOOPPUNT BLAASORKEST – Harmonie-orkest TAVENU/KAPHhttps://youtu.be/DKvMe9waFss

301. KNOOPPUNT BEDREIGD VERVOER – Wat vindt de Partij van de Ouderen?https://youtu.be/8OMp33fNCUg

300. KNOOPPUNT WESTERPARK – De Terugkeer van de Molenhttps://youtu.be/-QRd2hlaQ0o

299. KNOOPPUNT BEDREIGD VERVOER – Tram 14 Mot Blijfe – https://youtu.be/wk82log0Mvc

298. KNOOPPUNT NIEUWSECOSYSTEEM – Presentatie Onderzoek – https://youtu.be/VAvSxtzh6sw

297. KNOOPPUNT BEDREIGD VERVOER -Tram 14 Mot Blijfe – https://youtu.be/tgwhNeeZT_M

296. KNOOPPUNT SLOTERPLAS – Een ‘Stoer’ Plan – https://youtu.be/5Ep66Q0aVMQ

295. KNOOPPUNT WESTERPARK – De Bloeiende Stad – https://youtu.be/LgWIq-8J5Hs

294. KNOOPPUNT WONINGZAKEN – Crisis in Huurdersvereniging Amsterdam – https://youtu.be/GzdUcSz9uWk

JUNI 2017

293. KNOOPPUNT BEDREIGD VERVOER – Upatde ‘Tram 14 Mot Blijfe’ – https://youtu.be/yK8cNOYW7o0

292. KNOOPPUNT WONINGZAKEN – Crisis bij Huurdersvereniging Amsterdam – https://youtu.be/kT7_qqYoi8M

291. KNOOPPUNT WONINGZAKEN – Bewonerscommissie Fannius Scholtenstraat – https://youtu.be/DmWyUI9rlQk

290. KNOOPPUNT OPROEPEN – Petitie:recyclen op Fietsafstandhttps://youtu.be/-8bKIdAdizQ

289. KNOOPPUNT WESTERPARK – Tuinpark ‘Nut en Genoegen’ – https://youtu.be/v1mUCI8hSmk

288. KNOOPPUNT Kbuurt – Winkel verliest laad- en losplaats – https://youtu.be/MgMkOyU3ATU

287. KNOOPPUNT Kbuurt – Hart voor de Kbuurt – https://youtu.be/h8DxYbFvTtE

286. KNOOPPUNT WESTERPARKERS – Boerderij Westerpark – https://youtu.be/RXJyaEfgbuo

285. KNOOPPUNT WESTERPARK -De Opmarsch der Groene Bakken – https://youtu.be/RDKCThxH1VA

284. KNOOPPUNT WESTERPARKERS – Paardenschool Kakelbont – https://youtu.be/MGjz5aPz7Ds

283. KNOOPPUNT DAGVERSLAG – 10 mei 2017/demonstratie Canta’s – https://youtu.be/A6D1_5eu2z0

282. KNOOPPUNT WESTERPARK – Jackie’s Canta – https://youtu.be/fgryhgqj7sk

281. KNOOPPUNT DWDD – ‘Een Ode om te Lachen’ – https://youtu.be/rXxi1B5I7gE

280. ‘Park in Beweging’https://youtu.be/sPN7Rxp1JLA

MEI 2017

279. KNOOPPUNT VAREND ERFGOED – ‘Een Eigenwijze Brug’https://youtu.be/yVCCcPXKUqo

278. BESTUURDERSLATIJN – Stadsdeelvoorzitter over veranderend stadsbestuur – https://youtu.be/rrHHtV24JbQ

277. KNOOPPUNT NIEUWSECOSYSTEEM – Debat over Journalistiek in Amsterdam – https://youtu.be/nmAKQvnAVME

276. De Trompettist – https://youtu.be/CCzxZpGqs9o

275. HET GEZICHT VAN DE STAD – How to Meet an Angel – https://youtu.be/L9Vm1B3xQN4

274. KNOOPPUNT WESTERPARK – Black and white spots – https://youtu.be/df1mw_M57rw

273. KNOOPPUNT NIEUWSECOSYSTEEM – Frenk der Nederlanden over Amsterdams medialandschap – https://youtu.be/QKk5oJZ7LE4

272. KNOOPPUNT WESTERPARK – Vragen van Geert van Schaik over Westerpark in Deelraad – https://youtu.be/2NkxESyHZG4

271. KNOOPPUNT VERDWIJNEND VERVOER – Bewoners over inkrimping Metro 53 – https://youtu.be/ezPwjmzSoZQ

270. KNOOPPUNT VERDWIJNEND VERVOER – Proefballon Metro 53https://youtu.be/y6Vq7zGsdJs

269. KNOOPPUNT VERDWIJNEND VERVOER – Metrolijn 53; de jeugd spreekt – https://youtu.be/WKEJxYS-u8c

268. KNOOPPUNT HERDENKING -Zaanhof 4 mei 2017 – https://youtu.be/ZqXFhWh4QQ0

267. KNOOPPUNT HERDENKING – Natascha van Weezel – https://youtu.be/C5Fw5JIqQgY

266. KNOOPPUNT VERDWIJNEND VERVOER – Inkorting Metrolijn 53 is zorg voor gehandicapten – https://youtu.be/_ZwdVYZ6T4Q

265. KNOOPPUNT VERDWIJNEND VERVOER – Inkorting Metrolijn 53 roept verzet op – https://youtu.be/PKaHGdyS8x0

264. KNOOPPUNT VERDWIJNEND VERVOER – Dagelijks Bestuur Zuidoost tegen inkorting Metrolijn 53 – https://youtu.be/q2gR3i6ey7w

263. KNOOPPUNT/SDZ TV – Het Wonder van de Transformatorweg – https://youtu.be/2HpfZKi

APRIL 2017

262. KNOOPPUNT WESTERPARK – Stakeholders-bijeenkomst over Westerparkhttps://youtu.be/IyExuZ8fjxM

261. KNOOPPUNT WESTERPARK – Aankondiging Westerparkforum 31 meihttps://youtu.be/Iim1tLAdqHw

260. KNOOPPUNT GESCHIEDENIS – Op zoek naar een muurhttps://youtu.be/Uls0zh52exw

259. KNOOPPUNT WESTERPARK – Stadsdeelvoorzitter over ‘Groot Westerpark”https://youtu.be/koDFbYRKTxA

258. KNOOPPUNT SHELLInterview met Duncan Stutterheim over ‘Follow This’https://youtu.be/bM1JJJQwK7s

257. KNOOPPUNT SHELLOproep Duncan Stutterheim voor ‘Follow This’https://youtu.be/Ix5nunRzk7w

256. KNOOPPUNT SHELL – Reportage ‘Follow This’-symposium in A’DAM torenhttps://youtu.be/KxFckPR6Ux4

255. KNOOPPUNT LIJN 14 – Update 12 april – https://youtu.be/1M2M3jZhojA

254. KNOOPPUNT SHELL – ‘Follow This’ wil Shell groener maken. Oprichter Mark van Baal aan het woord – https://youtu.be/yoIdLD9lABo

253. KNOOPPUNT SHELL – Programmamaker Jort Kelder wil Shell groener makenhttps://youtu.be/JYaPZk788Vc

252. KNOOPPUNT SHELL – Gaan de pensioenfondsen Shell groener maken?https://youtu.be/tItzOrWUht8

251. KNOOPPUNT WESTERPARK update – De naam van de brughttps://youtu.be/NsXWeFVuXog

250. KNOOPPUNT LIJN 14 – De Reizigers Adviesraad (RAR) spreekthttps://youtu.be/s3cwuwTrZws

249. KNOOPPUNT WESTERPARK – Een vreemde villa – https://youtu.be/4cxs_0QJtmQ

248. KNOOPPUNT BOS EN LOMMER – Gaat tramlijn 14 verdwijnen?   https://youtu.be/CFe7zaZueqY

247. KNOOPPUNT SHELL – Duncan Stutterheim wil Shell groener maken – https://youtu.be/Etv9sisA0eo

246. KNOOPPUNT SHELL – ‘Follow This’ wil Shell groener maken – interview met medewerker Rob Hulsman – https://youtu.be/_ncsMyXTP1A

245. KNOOPPUNT KACHEL – Wereldwarmte – https://youtu.be/WtbuZwI3bs4

244. KNOOPPUNT SHELL – Fastned daagt Shell uit – https://youtu.be/eN6f0Ermd_c

243. KNOOPPUNT VERDWIJNEND VERVOER – Metrolijn 53 – https://youtu.be/Dat2Dfu3o3k

242 KNOOPPUNT WESTERPARK – Het Vriendelijke Park – https://youtu.be/O9d5wkKvWD0

MAART 2017

241. KNOOPPUNT GEVALLEN MANNEN – Acteur Cees Geel over FIFA Blatter – https://youtu.be/-E0BW2LkG-8

240. KNOOPPUNT VAREND ERFGOED – De Bruine Vloot rukt op –  https://youtu.be/Lbz8Oa6ADec

239. KNOOPPUNT KLEZ – Burton Greene ‘The Struggle can be Enobling’ – https://youtu.be/NhWBeUBcdww

238. KNOOPPUNT WESTERPARK – Oproep voor het WESTERPARKFORUM – https://youtu.be/XRRfMVRKfio

237. KNOOPPUNT WESTERPARK – Jack’s pleidooi voor kunst – https://youtu.be/QvdysVXeh90

236. KNOOPPUNT WESTERPARK – Kunstenaarsvisie op het Westerpark – https://youtu.be/sgzHrEYBTac

235. KNOOPPUNT DOMELA – Wie van de Drie? – https://youtu.be/ayPCCrs0njI

234. KNOOPPUNT ZWERFAFVAL – Zwerfie contra plastic soep – https://youtu.be/tSGy8BvF4Wc

233. SDZ TV – Milano Koenders Voetbalschool – https://youtu.be/nGquO3O5dzk

232. KNOOPPUNT DOMELA – Ontwerper Peter Ulle over het Domela Nieuwenhuisplantsoen – https://youtu.be/Pn9CEKt3DtA

231. KNOOPPUNT DOMELA – Nicolettes Plantsoen – https://youtu.be/yLr3Nw5akmw

230. KNOOPPUNT WILDLIFE – Buurtschaaphttps://youtu.be/hDUjVbfv11E

229. KNOOPPUNT LAWAAI – Stadsstilte – https://youtu.be/dG_NiMu0ZRA

228. KNOOPPUNT LETTERSTAD – Wie was P.W. Janssen – https://youtu.be/GMUi6QuMfmI

227. KNOOPPUNT WEEKEND 4/5 MAART – ‘Van Kruiden en Olie’ – https://youtu.be/a4PvkA-H6x0

FEBRUARI 2017

226. KNOOPPUNT NOORD – Bomen Werktuigstraat worden gekapt – https://youtu.be/WN2eX85Fnhs

225. KNOOPPUNT LIJN 14 – Alternatieven voor als lijn 14 er niet meer is – https://youtu.be/yoMcM-FXzDU

224. KNOOPPUNT LIJN 14 – Nog een middag op de Bos en Lommerweg – https://youtu.be/fZDDTz90bAc

223. KNOOPPUNT LIJN 14 – De opdracht van stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel – https://youtu.be/WRiQ0rKK0t0

222. KNOOPPUNT WESTERPARK – Gabriele van der Linden in Muziekcafé De Pianist – https://youtu.be/n_Fth9b1ZgE

221. KNOOPPUNT LETTERSTAD – ShakespeareNL – https://youtu.be/_ltmiqNMgLs

220. KNOOPPUNT WILDLIFE – Bickerbokkenhttps://youtu.be/s8HOnmCY4Dg

219. KNOOPPUNT LIJN 14 – Waarom Tramlijn 14 moet blijven – https://youtu.be/ID50_Glpmhk

218. KNOOPPUNT WESTERPARK – Mercedessen in het Westerpark? https://youtu.be/lzT4GSr33EY

JANUARI 2017

217. KNOOPPUNT LETTERSTAD – ShakespeareNL oproep – https://youtu.be/LSQT5iOfuvM

216. HET GEZICHT VAN DE STAD – ‘De Verdwenen Boer’ – https://youtu.be/rMXkCjcRYiM

215. KNOOPPUNT BOS EN LOMMER – Gaat tramlijn 14 verdwijnen? – https://youtu.be/CFe7zaZueqY

214. KNOOPPUNT LETTERSTAD – Wie is Jacob Campo Weyerman? https://youtu.be/-WPWIe6ituE

213. KNOOPPUNT WESTERPARK – Word lid van Huurdersvereniging Westerpark! https://youtu.be/Gct71d9AC5s

212. KNOOPPUNT WESTERPARK – Restaurant weg door vuilnis op straat? – https://youtu.be/4zWKQQaJQlg

211. KNOOPPUNT WESTERPARK – Film in de Horizon – https://youtu.be/4LH7WHkvUKM

210. KNOOPPUNT VAREND ERFGOED – De Tjalk Rensiena bij het Prinseneilandhttps://youtu.be/8acFC9wC5-4

209. KNOOPPUNT WESTERPARK – Gezocht: een naam voor een plein – https://youtu.be/1kmJioZ6p-A

208. KNOOPPUNT BOS EN LOMMER – GVB wil tramlijn 14 opheffen – https://youtu.be/kiim90LTJpw

207. KNOOPPUNT VAREND ERFGOED – De tjalk Rensiena (oproep) – https://youtu.be/XdmbXcIQAOk

206. KNOOPPUNTJE – GVB wil tramlijn 14 opheffen (oproep) – https://youtu.be/zu64qDCoJgQ

205. KNOOPPUNT WESTERPARK – Buurtrondgang 6 januari (Driekoningen) – https://youtu.be/Y46UaeUPyPE

204. KNOOPPUNT WESTERPARK – Geert van Schaik (SP) over het Westerpark – https://youtu.be/Dq8qNPp50H0

 

2016

203. KNOOPPUNT WESTERPARK – Prachtpuntjehttps://youtu.be/swCpPDEkYF0

202. KNOOPPUNT WESTERPARK – Kioskenschemeringhttps://youtu.be/huKwB2ggOu8

201. KNOOPPUNT WESTERPARK – Brug zonder Naamhttps://youtu.be/G0ccO6aBp1Y

200. HET GEZICHT VAN DE STAD – Vierwindstrekenbrug – https://youtu.be/BCeZglfUskg

199. KNOOPPUNT -Gemeenteraadslid Marilia Laseur (CDA) over SALTO – https://youtu.be/V00mdOHRg6I

198. KNOOPPUNT WESTERPARK – Oproep Geert van Schaik (SP) over Westerpark – https://youtu.be/9J43Z1_MQRY

197. HET GEZICHT VAN DE STAD – ‘Rustende Tuinder – https://youtu.be/jyPsb6SNvuA

196. KNOOPPUNT WESTERPARK – ‘Het kan dus wel…” – https://youtu.be/i9B2zdIK9q8

195. KNOOPPUNT 28 oktober 2016- https://youtu.be/Ycisn03FDxI

194. KNOOPPUNT – Muziekles 1 – https://youtu.be/rOF4WUXzrqo

193. KNOOPPUNT BAMBOEHOEK – https://youtu.be/O0L9FZyN9ko

192. KNOOPPUNT – ‘An die Musik’ – https://youtu.be/gdLpBvrbLFU

191. KNOOPPUNT- Het Beeld van Jacob – https://youtu.be/_yPc5E6GVnQ

190. MULTATULI TV – Wordt de A10 Multatuli-ring – https://youtu.be/Vh4ibOkt2qc

189. KNOOPPUNT/MULTATULIT TV – Hassans dadels – https://youtu.be/4fVODVNGQ9k

188. KNOOPPUNT – Makerversity 2016 – https://youtu.be/PlJQ0VPvhFc

187. KNOOPPUNT WESTERPARK – Tunnelvisie – https://youtu.be/nu1Q2kW5qMI

186. KNOOPPUNT – Het bamboe fietsje – https://youtu.be/IsrSLoV3frU

185. KNOOPPUNT – ‘Psycreatic help’ tijden ‘Amsterdam Maker Festival’ – https://youtu.be/M72d7jqovNM

184. KNOOPPUNT FabCity – Cyclespace – https://youtu.be/ox_cqrOR9PY

183. KNOOPPUNT – Domela Nieuwenhuisplantsoen gered! – https://youtu.be/UoyrSxd-Ljk

182. KNOOPPUNTJE – Cato Fluitsma speelt op Domeladag – https://youtu.be/VlfoGsPbqGU

181. KNOOPPUNT – Jericho in Westerpark – https://youtu.be/N9Dux9V4Y_s

180. KNOOPPUNT WESTERPARK – Poppenkast Domela – https://youtu.be/5h213mOQYo4

179. SDZ TV – Verslag SDZ-DRC – https://youtu.be/Ys43JrlNIgw

178. KNOOPPUNT/DE LEVENDE LETTER – Burgemeester van de Laan haalt Dante Alighieri aan – https://youtu.be/pX1DtLoOYWI

177. KNOOPPUNT DIERVRIENDELIJK – Zicht op Zwanen – https://youtu.be/ITPA_6XL29M

176. KNOOPPUNT WESTERPARK – Update Bruidsjurk – https://youtu.be/I-w-f8SmeSM

175. KNOOPPUNT WESTERPARK – Gevallen Jurk – https://youtu.be/KU95x_Xvpn4

174. KNOOPPUNT WILDLIFE – Een jachtpoes in Landsmeer – https://youtu.be/m7s-dwK1YQs

173. KNOOPPUNT WESTERPARK – Poppenkast Domela – https://youtu.be/Hcli3Zozg1Y

172. KNOOPPUNT WESTERPARK/SDZ TV – Rustmomenten – https://youtu.be/jN9pP0J9krM

171. KNOOPPUNT WESTERPARK – Pit Hermans speelt in Domela Nieuwenhuisplantsoen – https://youtu.be/bvfZ0BxLZFg

170. KNOOPPUNT WESTERPARK – Poppenkast Domela – https://youtu.be/8pFsuBL2zOc

169. KNOOPPUNT WESTERPARK/VAN STIRUM TV – Fotoclub in De Koperen Knoop – https://youtu.be/t2apYOXLojs

168. KNOOPPUNT – Promo documentaire over musicus Burton Greene – https://youtu.be/GigZuuh4FRI

167. VAN STIRUM TV – Reigers in Westerpark – https://youtu.be/HSyIukToLp8

166. KNOOPPUNT – Eerste uitzending september 2016 – https://youtu.be/vnasLd_FVqg

165. VAN STIRUM TV – Red de Staatskrant – https://youtu.be/OpHUl2oaoR4

164. DE LEVENDE LETTER – Anne Vegter, Dichter de Vaderlands – https://youtu.be/JRFYuCQ-YXE

163. DE LEVENDE LETTER – Manoushka Zeegelaar Breeveld – https://youtu.be/AeNLTt-a3Hk

162. KNOOPPUNT – FabCity en het huis van timberhout – https://youtu.be/8Pq4GpEUUYE

161. KNOOPPUNT – Volkstuinpark ‘Amstelglorie’ staat onder druk – https://youtu.be/NKMrbWB9gaY

160. KNOOPPUNT – FabCity, het Huis van Hennep – https://youtu.be/C83AyvdITUM

159. KNOOPPUNT – Waarom Volkstuinpark ‘Amstelglorie’ moet blijven – https://youtu.be./3fQ1N9HgtpI

158. KNOOPPUNT – Fair City Fietstocht – https://youtu.be/U_pnvBcIxoE

157. VAN STIRUM TV – Compilatie – https://youtu.be/V1oF19prix4

156. DE LEVENDE LETTER – De VoorleesExpress – https://youtu.be/U6WBVrCmI6k

155.  VAN STIRUM TV – Worden brugwachtershuisjes hoteldependances? – https://youtu.be/Y-otmddC5dI

154. VAN STIRUM TV – Tunneltekening – https://youtu.be/DbOZBRA7En4

153. VAN STIRUM TV – Een niet te handhaven muurschildering – https://youtu.be/lzzgzrE1qho

152. DE LEVENDE LETTER/KNOOPPUNT – Boekpresentatie ‘Verraad’ van Roel van Duijn – https://youtu.be/p1iig1OkLDU

151. VAN STIRUM TV – ‘Gerolf kwam niet’ – https://youtu.be/ZGVMLGVjASc

150. KNOOPPUNTJE – Stichting Ukraine Today – https://youtu.be/OGfcL4oyfaM

149. SDZ TV/DWS-SDZ – https://youtu.be/WT_CpyaZS9U

148. KNOOPPUNT – Petitie Haarlemmerpoort – https://youtu.be/6-62ihuIpU0

147. Raadslid Marilia Laseur (CDA) over lokale media – https://youtu.be/lyJsreMW6Fo

146. KNOOPPUNT – Gemeenteraadslid Marcel van de Heuvel (D66) over lokale media – https://youtu.be/7powxzZe7mA

145. VAN STIRUM TV -Effe bij Moeder An – https://youtu.be/iDWa9w6Uorw

144. KNOOPPUNT – Gemeenteraadslid Nelly Duijndam (SP) over lokale media – https://youtu.be/_7m5cKPx7-A

143. DE LEVENDE LETTER -Reunie ‘Palabras’ in Paradiso – https://youtu.be/7nwp2zq80Z4

142. DE LEVENDE LETTER – Reunie ‘Palabras’ in Paradiso – https://youtu.be/6sYkbdsA8xM

141. VAN STIRUM TV – Buurtdominee roept op tot naamsverandering Houthavenpark – https://youtu.be/cZ_jm5PvtLg

140. VAN STIRUM TV in Ruigoord – Burton Greene met Klez-Edge – https://youtu.be/QFy_0y6XwZA

139. VAN STIRUM TV – Shirma Rouse in North Sea Jazz Club – https://youtu.be/Xtrj7s7Fi00

138. DE LEVENDE LETTER – ‘Palabras’ in Paradiso/Marjolijn van Heemstra – https://youtu.be/De6xckr0-As

137. KNOOPPUNT – Gemeenteraadslid Pia van den Berg (PvdA) over lokale media – https://youtu.be/1kkIF69SSWQ

136. DE LEVENDE LETTER – ‘Palabras’ in Paradiso/Ntjam Rosie en Curtis – https://youtu.be/q1ri9vbgh4A

135. DE LEVENDE LETTER – ‘Palabras’ in Paradiso/Patricia Foster – https://youtu.be/QTkyWvqzryc

134. DE LEVENDE LETTER – Spoken wordmanifestatie ‘Palabras’ in Paradiso – https://youtu.be/0IQmSVntI_k

133. DE LEVENDE LETTER Februari 2016 – Dichter /Vertaler Donald Gardner – https://youtu.be/8qToF0OS-M0

132. LEVEND LETTERTJE – Poezie ligt inderdaad op straat – https://youtu.be/uf6jq_HofdU

131. KNOOPPUNTJE – Wie zich te hard op de borst klopt? – https://youtu.be/eq92PhfPerQ

130. KNOOPPUNTJE – Met de rolstoel naar Amstelhoeck? – https://youtu.be/v3xlU4N_03w

129. DE LEVENDE LETTER – ‘Palabras’, Spoken Word in Paradiso – https://youtu.be/bbnmehlECx4

128. SDZ TV – De Milano Koenders Voetbalschool – https://youtu.be/oMO3hmUP5eo

127. VAN STIRUM TV/KNOOPPUNT – Commissievergadering Lokale Media (bewerkte versie)

126. SDZ TV – Verslag SDZ – RZC (tweede helft) – https://youtu.be/7mOFvhQSHzk

125. SDZ TV -Een impressie van een zaterdagmiddag bij SDZ – https://youtu.be/8UqNfSpHnec

124. VAN STIRUM TV – Een niet te handhaven muurschildering? – https://youtu.be/LIbUuFvJ8ec

123. KNOOPPUNT – Een merkwaardige uitspraak van D66-woordvoerder Marcel van den Heuvel – https://youtu.be/sZ0bTwJEcuE

122. KNOOPPUNT – VAN STIRUM TV-producent ambieert hoge post bij Publieke Omroep Amsterdam – https://youtu.be/xx6UjFe4ye

121. DE LEVENDE LETTER – Frans Kellendonk in boekwinkel Minotaurus – https://youtu.be/g8WttKdcMSI

120. KNOOPPUNT – Post Mortem – https://youtu.be/V5ImqUSKXBQ

119. KNOOPPUNT – oproep buurtkrant IJ-OPENER aan wethouder Lokale Media – https://youtu.be/VnY5z78VOMk

118. KNOOPPUNT – Raadscommissie vergadert over Lokale Media – https://youtu.be/_hxb2dp_Vqs

117. KNOOPPUNT INTERNATIONAL – Free Hugging on Dan Square – https://youtu.be/JXusObANgZM

116. KNOOPPUNT/VAN STIRUM TV – Interview met redacteur buurtblad IJ-opener – https://youtu.be/-Kl-i6NLKG8

115. KNOOPPUNT – Eerste officiele uitzending – https://youtu.be/7iqrzRf5GGI

 

VAN STIRUM TV

 

114. VAN STIRUM TV – Videobrief aan Gerolf Bouwmeester en KPN – https://youtu.be/SL2kM7UGZu8

113. VAN STIRUM TV – ‘Bardot wordt ‘Eetcafé Lodewijcks’ – https://youtu.be/dIvO1lNdxvk

112. VAN STIRUM TV INTERNATIONAL – Roel van Duijn over het Oekraiene-referendum – https://youtu.be/mgWk6bD3hVs

111. HORECA IN DE HAARLEMMERPOORT? – https://youtu.be/QbxbVoE83YM

2015

110. MULTATULI, KLOKKENLUIDER OF QUERULANT? https://youtu.be/RB7kY5yofe8

109. MULTATULI, KLOKKENLUIDER OF QUERULANT? JEROEN WESTER.

108. MULTATULI, KLOKKENLUIDER OF QUERULANT? WINNIE SORGDRAGER https://youtu.be/V6qTW6xX0XY

107. BAKFIETS GESTOLEN – https://youtu.be/qWCqlp2GAPw

105. VERANDER DE WERELD, KOOP SHELL – https://youtu.be/QmauQWgosrc

105. FILMS IN BUURTHUIS ‘DE HORIZON’ – https://youtu.be/sP6aEoxtEg8

104. REMCO CAMPERT LEEST  VOOR IN DE NASSAUKERK – https://youtu.be/MUroRxIq4Cs

103. VAN STIRUM TV 13 NOVEMBER 2015 – https://youtu.be/-YL-xFrxpKQ

102. WORDT DE AMSTERDAMSE A-10 DE ‘MULTATULI-RING’? – https://youtu.be/qmr3I8nckTg

100. MULTATULI, KLOKKENLUIDER OF QUERULANT? RONALD VAN RAAK. – https://youtu.be/lS99h8ohNg0

99. INTERVIEW MET STADSDICHTER ANNA ENQUIST – https://youtu.be/WnmqmHNcGw8

98. MULTATULI, KLOKKENLUIDER OF QUERULANT? PHILIP VERMOORTEL – https://youtu.be/7SxPI13_TMc

97. IMPRESSIE VAN DE FNV-DEMONSTRATIE VAN 12 SEPTEMBER 2015 – https://youtu.be/GNgwf01CpBA

96. SDZ BEGINT HET SEIZOEN 2015 -2016 STERK                  – https://youtu.be/C5vKgVeIg94

95. WIE HELPT DEZE DAME MET DE NEDERLANDSE TAAL? – https://youtu.be/DNtZQsYFQ4Q

94. BOOKCROSSING, OOK IN ONZE BUURT    –                           https://youtu.be/iqLaaQbeHEE

93. 100% DOMELA NIEUWENHUISPLANTSOEN               –       https://youtu.be/mBSwNMfw-yo

92. SPORTDAGEN BIG ALI (aankondiging)                          –      https://youtu.be/QN4qqUlvTxs

91. WONINGNOOD AAN DE HERENGRACHT IN 2025            –    https://youtu.be/kP_azuYYFPg

90. DE WEEK VAN DE ALFABETISERING (aaankondiging)      –   https://youtu.be/lGULiNrFY_k

89. ZONNEPANELEN OP PRAXISGEBOUW                            –     https://youtu.be/UmA6QwRdKjY

88. REMCO CAMPERT IN NASSAUKERK (aankondiging)      –    https://youtu.be/WG7-JKtjSFw

87. SCHILDERIJEN HEDWIG VAN DER HEIDEN IN OBA SPAARNDAMMERBUURT –  https://youtu.be/D5FfW7E_VV4

86. VIEZE REGELS                                                             –       https://youtu.be/Hog3WddxSXU

85. STALINS WESTERPARK                                                 –      https://youtu.be/8fycsvi-hFE

84. NAPOLEON IN VOLKSTUINPARK SLOTERDIJKERMEER   –   https://youtu.be/J85Co4WeUUI

83. ELECTRICITEITSMOZAIEK VAN HOGENDORPPLEIN          –        https://youtu.be/zNqkJ4QJIIE

82. STICHTING MUZIEK OP SCHOOL IN DE BRON                   –  https://youtu.be/uYsdP-U4uOQ

81. BAR RESTAURANT BARDOT                                              –   https://youtu.be/4p7VbSV3tNo

80. VAN STIRUM TV 29 mei                                                     –    https://youtu.be/14kki7MUY9E

79. SEIZOENSCOMPILATIE SDZ (amateurvoetbal)            –   https://youtu.be/DQV7TZKnik4

78. ZONNEPANELENPROJECT GWL ECOSTROOM VAN START – https://youtu.be/S367PXHAFcA

77. SDZ TV: SDZ – DIOS (amateurvoetbal)                                          –    https://youtu.be/Hny0T6b7H4U

76. VAN STIRUM TV 22 mei                                                  –    https://youtu.be/bnhMceQbRxU62.

75. GEEF ONS DE STAATSKRANT                                     –    https://youtu.be/QIFamJlnk34

74. VAN STIRUM TV 8/15 mei                                             –   https://youtu.be/K7Nfd_Yfv4M

73. SDZ – SV Nieuw West (amateurvoetbal)                       –     https://youtu.be/OSlVXICUN7Q

72. LEESCLUB VOLKSTUIN SLOTERDIJKERMEER      –      https://www.youtube.com/watch?v=dcVSsvooqYo

71. BUURTFLITS – in afwachting van Koningsdag            –        https://youtu.be/Oe8-SlzrP-k

70. SALTO-UITZENDING 3/10 april                                  –       https://youtu.be/V93dspkTZ7s

69. NEMOLAND                                                                      –        https://youtu.be/70vuAkMfKIc

68. LET OP UW WOONDUUR!                                              –      https://youtu.be/r9As7LBFgB0

67. PRIMEUR (NEMOLAND WORDT BEDREIGD)        –       https://youtu.be/p0VgOKv1NiU

66. SNACKBAR ONZE HANNIE                                             –    https://youtu.be/9_V_NXzwTGI

65. SALTO-UITZENDING 27 MAART 2015                       –       https://youtu.be/omVYXSfYjaY

64. HOE SCHOON ONS PARK!                                               –  https://youtu.be/dG7bSUPTVNc

63. DE WAARHEID OMTRENT EEN NAAMBORD 2       –          https://youtu.be/Ks8kmFdT84U

62. LENTE BIJ BIG ALI                                                              –         https://youtu.be/Xrs_O8dOwcw

61. SDZ – KROMMENIE (amateurvoetbal)                            –           https://youtu.be/cYVwR6LPjIY

60. DE ROLLENDE KEUKENS 2014                                        –             https://youtu.be/sWXDwrBXkas

59. SALTO-UITZENDING 27 feb./6 maart 2015                   –          https://youtu.be/zXq97SdOoaw

58. WAT GEBEURDE ER OP VRIJDAG 13 FEBRUARI IN VOLTA – https://youtu.be/p75SSOFiyvk

57. VREDESPLEIN                                                                  –                 https://youtu.be/yL-g7eRoowc

56. ”BOER BORIS GAAT NAAR ZEE” – poppenspel in de bibliotheek    http://youtu.be/g9Z5l6kDwJk

55. WISSELING VAN DE WACHT BIJ HUURDERSVERENIGING WESTERPARK – http://youtu.be/BJe0ngeb_C4

54. SDZ – SAENDEN (amateurvoetbal)                                  –           http://youtu.be/LAFFaSh8o6Y

53. DE WAARHEID OMTRENT EEN STRAATNAAMBORD    http://youtu.be/pkTc7SYs2jE

52. JOHNNY ONTMOET SHAFFY IN HET POLANENTHEATER  http://youtu.be/0tuKfQ9ZTo0

51. CAFE DE PIANIST                               http://youtu.be/8WIhwINfi7g

2013/2014

50. DEBAT NASSAUKERK: WAT IS ONS ANTWOORD OP POETIN? http://youtu.be/AFmP4gRPlZo

49. LITERATUUR: DE LEVENDE LETTER 1 – Het Multatuli Genootschap    http://youtu.be/l3jeWZ8vIk4

48. SPORT: SDZ gaat de winterstop in   (amateurvoetbal)  http://youtu.be/VgeiobkDfto

47. SPORT: SDZ – Westzaan (amateurvoetbal)         http://youtu.be/zLPW__pY59M

46. EINDHALTE LIJN 22 GAAT VERDWIJNEN  http://youtu.be/9dC47worBU8

45. KUNSTKIJK  – Arie Vervelde Forever                                    http://youtu.be/qVmX5BczNb8

44. GROENBLIK – De Kruidenkoning van de Spaarndammerstraat   http://youtu.be/yZSLx-pWyAI

43. SPORT – SDZ -Zaandijk (Amateurvoetbal)                                             http://youtu.be/b68Fqx7GHp4

42. GEBOUWSCHOUW – Jongerencentrum Volta                       http://youtu.be/KzLbAMTbFIo

41. JONKER TV – Purmerends activist Dirk Jonker                       http://youtu.be/uNXvooBPtGo

40. BUURTBLIK – De Waarheid achter een Straatnaambordje    http://youtu.be/ERXrWoM2Lxg

39. MULTATULI TV – Lezing Wim Coster over ”De Zaak van de Weduwe Pruimers”                             http://youtu.be/Qolo5WdKRik

38.GROENBLIK – Requiem voor Twee Bomen?                      http://youtu.be/hKFxpAeKREU

37. BUURTSCHOUW – Gehandicaptenproblemen                          http://youtu.be/eix0eOWAjjY

36. WONDERFLITS –  Gerard Reve                                        http://youtu.be/Xl0Epm6LW-I

35. OPROEP – Advocaten gezocht!                                                      http://youtu.be/LUT_sFchPXQ

34. VALENTIJN TV – Martin Bonnes’ lesjam bij De Horizon          http://youtu.be/ib2z3jr8R8w

33.BUURTBLIK – Een zondagmiddag in de Staatsliedenbuurt    http://youtu.be/RkYc8ghWTQM

32. GROENBLIK – Een Bijenhotel in de Bentinckstraat       http://youtu.be/8igL6QE49AY

31. INTERNATIONAL – Oekraiene-demonstratie Museumplein – https://youtu.be/sRCCLOtL4TM

30. MERKWAARDIGE SEKTE IN DE STAATSLIEDENBUURT – https://youtu.be/xaZZgJpG1L8

29. HEKKEN IN HET PARK – https://youtu.be/Dtx8OnmlJDw

28.ACTIE TEGEN STOEPFIETSEN – https://youtu.be/IW_nqxOnqEk

27. PLANTSOENOVERLEG IN HORIZON – https://youtu.be/UPM_28988C4

26. HOED U VOOR ZENDMASTEN! – https://youtu.be/mrR9VDVmkQ0

25. VERGETEN VERKEERSPLAN – https://youtu.be/P-nW5TbmADE

24. DE PAREL VAN ZANDVOORT – https://youtu.be/NNY_9T9UAoc

23. MUZIEKCIRKEL WESTERPARK – https://youtu.be/lKiu6Tpv7Fg

2014

VAN STIRUM TV 2013

22. Buurttekens 

https://www.youtube.com/watch?v=IHluTgOm-xg

21. ‘A Gift to Amsterdam’ – Tentoonstelling in De Horizon

https://www.youtube.com/watch?v=qNLGGIqEmFQ&t=38s

20. Aankondiging Schaken op het Plein in mei – 

https://www.youtube.com/watch?v=1tCd7Q-Dff4

19. KEVERTCULTUS – Een merkwaardige sekte in de Staatsliedenbuurt

https://www.youtube.com/watch?v=glJ6A559xbs

18. FOOIFRAUDE? – https://www.youtube.com/watch?v=I-WfsN2Buug

17. KRITISCH BUURTFENOMEEN – Big Ali

 

16. HAAGSE BUURTSCHOOL – MEDEWERKSTER ‘DE KOPEREN KNOOP’ OVER DE ‘HAAGSCHE SCHOOL’ – https://youtu.be/-ka5HSVy7aM

15. VAN STIRUM TV: MACHTSGREEP – Een lezing in drie delen door Ben Hamburger uit de Staatsliedenbuurt over de rol die verschillende naamdragers uit deze buurt speelden bij de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden.

Deel 1. https://www.youtube.com/watch?v=4TVjPf-V2PU

Deel 2. https://www.youtube.com/watch?v=VR4xNkAc7iY

Deel 3. https://www.youtube.com/watch?v=En4oQDi1zaI

14. BUURTSTRALING – Fannius Scholtenbuurt in opstand tegen telefoonpaal

13. HALEWIJN, EEN BUURTVANDAAL?

12. BUURTMALLEMOLEN – repetitie van musicalvereniging DOS in het Polanentheater

11. STADSDEELPOEZIE – Stadsdeelteksten kernachtig gebracht

10. STADSDEELKWANT – Een vreemde snuiter in onze buurt

9. PERKENPROMENADE – Kunstenaar Pavel van Houten brengt natuurverschijnselen uit de buurt in beeld, in vijf delen – 

8. BUURTKRANT ZOEKT VRIENDEN – Hoofdredacteur Mark Ubbink over de bedreigde Staatskrant

12. PERKENPROMENADE 1

Kunstenaar Pavel van Houten brengt natuurverschijnselen uit de buurt in beeld

https://www.youtube.com/watch?v=Kh4gC678zIo

 

11. PERKENPROMENADE 2

Kunstenaar Pavel van Houten brengt natuurverschijnselen uit de buurt in beeld

https://www.youtube.com/watch?v=Yed7GRzG2OM

 

8. VAN STIRUM TV – Derde aflevering

7. HAAGSCHE BUURTSCHOOL 

Medewerkster van De Koperen Knoop Yolande Elzinga maakt schilderijen in de stijl van de Haagsche School

https://www.youtube.com/watch?v=-ka5HSVy7aM

6. VERDERE BUURTMERKWAARDIGHEDEN

 
5. ONZE BUURT EN LOUIS DE FUNES
 
Van Stirum TV sprak met Kimbel Bouwman, redacteur van de Staatskrant, die de eerste Nederlandse biografie over Louis de Funès schrijft.
 
 
4. ZUIDPUNTPLANNEN
 
Bewoners willen op hun eigen wijze een stukje van de buurt inrichten
 

3. BUURTSNERT

Buurtmerkwaardigheden, vastgesteld door een bevlogen buurtgenoot.
 

2. ZONNEPANELEN IN DE BUURT

GWL Ecostroom haalt zonne-energie naar de Staatsliedenbuurt.

https://www.youtube.com/watch?v=k87p1KKWsPk2

1. WEGGEEFWINKEL 
 
Bij de buurtboerderij aan de Spaarndammerdijk bevindt zich een winkel waar men niet hoeft te betalen.